Hvem har opgaven:

Faste ansvarsområder

Hvilke håndværkere bruger vi

Snerydningsplan

Græsslåningsplan

Vasketids-bestilling

Kanditatliste til bestyrelsen

Arbejdsdag liste (word)

Aviser & tidsskrifter (kodeordet fås hos Peter)

Telefon & fødselsdagsliste (kodeordet fås hos Peter)